práce
Ateliér je zaměřen především na individuální projekty a realizace interiérů. Spolu s klientem se vždy snažíme o taková řešení, aby výsledek byl v estetickém souladu s prostorem, účelností a praktičností. Dokážeme citlivě přistupovat k zakázkám, které vyžadují podřízení se původnímu, historickému pojetí. Velký důraz klademe na vyřešení detailů, výtvarně i konstrukčně.

U náročnějších realizací, dosahujeme neopakovatelný charakter povrchů pomocí sochařských, ručních technik s přirozenou nepřesností. Otevřenost - strukturovanost povrchů dodává pak realizaci silnější zážitek z výtvarného řešení.

U rozsáhlejších realizací dosahujeme harmonických kompozic opakováním výtvarného motivu, čímž u realizace vzniká řád a celková soudržnost.
LCDÍLNA